Tentang Kiamat

Friday, December 23, 2011 0 comments

Assalamu'alaikum.


This is going to be a Malay post. So bear yourself.


Kadang kadang, kita tak perasan, sejauh mana dah perjalanan kita ni kan? These are some Hadiths related tu Kiamat. Wallahu'alam. The Hadith is written in black while the explanation in maroon.Daripada Abdullah bin Amr bin 'ash r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda, "Bahawasanya Allah swt. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu
dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah swt. menghilangkan ilmu itu dengan
mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan
memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang
jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan
menyesatkan orang lain." (Riwayat Muslim)

Sekarang ini alim-ulama sudah berkurangan. Satu demi satu pergi meninggalkan kita.Kalau peribahasa Melayu mengatakan, "patah tumbuh, hilang berganti", peribahasa ini
tidak tepat berlaku kepada alim ulama. Mereka patah payah tumbuh dan hilang payah
berganti. Sampailah suatu saat nanti permukaan bumi ini akan kosong dari Ulama. Maka pada masa itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Alam penuh dengan
kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya, alim
ulamalah yang memberikan makna dan erti pada kehidupan manusia di permukaan bumi
ini. Maka apabila telah pupus alim ulama, hilanglah segala sesuatu yang bernilai.Di ahir-akhir ini kita telah melihat gejala-gejala yang menunjukkan hampirnya zaman
yang dinyatakan oleh Rasulullah saw. tadi. Di mana bilangan alim ulama hanya tinggal
sedikit dan usaha untuk melahirkannya pula tidak mendapat perhatian yang sewajarnya.
Pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik
pandai. Mereka banyak mengutamakan pengajian-pengajian di bidang urusan keduniaan
yang dapat meraih keuntungan harta benda dunia. Ini lah realiti masyarakat kita di hari
ini. Oleh itu, perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya.

Ada juga lagi satu Hadis mengenai perkara ini,

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: "Pada suatu masa ketika Nabi saw. sedang berada
dalam suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang
seorang A'rabi (Arab Badwi) dan terus bertanya kepada Rasulullah saw., "Bilakah akan
terjadi hari qiamat?". Maka Nabi saw. pun meneruskan percakapannya. Maka sebahagian
yang hadir berkata, “Beliau (Nabi) mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu
tidak disukainya". Sementara yang lain pula berkata, "Bahkan beliau tidak mendengar
pertanyaan itu". Sehingga apabila Nabi saw. selesai dari percakapannya beliau bersabda,
"Di mana orang yang bertanya tentang hari qiamat tadi ?" Lalu Arab Badwi itu menyahut,
"Ya! Saya hai Rasulullah". Maka Nabi saw. bersabda, "Apabila amanah telah disia-siakan
maka tunggulah hari qiamat". Arab Badwi ini bertanya pula, "Apa yang dimaksudkan
dengan mensia-siakan amanah itu"? Nabi saw. menjawab, "Apabila urusan diserahkan
kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kedatangan hari qiamat". (Riwayat Bukhari)


Pada hari ini banyak urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, sedangkan
orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberi peluang yang
sewajarnya. Ini bermakna saat kehancuran tidak lama lagi akan terjadi.Daripada Abu Sa’id Al-Khudri ra. berkata, Bahawasanya Rasulullah saw. bersabda,
"Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi
sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun
kamu akan mengikuti mereka.” Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan
Nasrani yang kau maksudkan?” Nabi saw. menjawab, “Siapa lagi kalau bukan mereka".
(Riwayat Muslim)Umat Islam akan mengikut jejak langkah ataupun "carahidup” orang-orang Yahudi dan
Nasrani, hinggalah dalam urusan yang kecil dan perkara-perkara yang tidak munasabah.
Contohnya, jikalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan
sempit sekali pun, orang Islam akan terus mengikuti mereka. Zaman sekarang ini kita
dapat melihat kenyataan sabdaan Rasulullah saw. ini. Ramai orang Islam yang
kehilangan pegangan di dalam kehidupan. Mereka banyak meniru “carahidup” Yahudi
dan Nasrani samada mereka sedar atau tidak. Ramai orang Islam yang telah terperangkap
dengan tipu helah Yahudi dan Nasrani dan ramai pula orang yang menjadi alat dan tali
barut mereka. Ya Allah! Selamatkanlah kami daripada mereka
Daripada Miqdam bin Ma'dikariba r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah saw. bersabda,
"Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas
katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka ia
berkata:"Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (Al-Quran) sahaja.Apa yang di
halalkan oleh Al-Quran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan".
Kemudian Nabi saw. melanjutkan sabdanya, "Padahal apa yang diharamkan oleh
Rasulullah saw. samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah swt."
(Riwayat Abu Daud)

Lelaki yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah seorang yang mengingkari
kedudukan Hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Ia hanya percaya
kepada Al-Quran sahaja. Baginya, hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan
tempat rujukan. Golongan ini tidak syak lagi telah terkeluar dari ikatan Agama Islam dan
pada realitinya seseorang itu tidak akan dapat memahani Al-Quran jika tidak merujuk
kepada hadis Nabi saw.. Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis
panduan umum. Maka Hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan
serta kehendak ayat-ayatnya serta menghuraikan dan menerangkan yang musykil. Oleh
kerana itu, syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran sahaja, tetapi ia
mesti disertai dengan hadis Nabi saw


ANDDD, THIS. Reminds me so much of my hometown. Hmmm.


Daripada Ibnu Omar r.a. berkata: Berhadap Rasulullah saw. kepada kami (pada suatu
hari) kemudian beliau bersabda; "Wahai kaum Muhajirin, lima perkara kalau kamu telah
dibalakan dengannya (kalau kamu telah mengerjakannya), maka tiada kebaikan lagi bagi
kamu. Dan aku berlindung dengan Allah swt., semoga kamu tidak menemui masa itu.
Perkara-perkara itu ialah:
1. Tiada terzahir (nampak) perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus
terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit Tha'un yang cepat merebak
di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah
menimpa umat-umat yang telah lalu.
2. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan, kecuali mereka akan
dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada kalangan
pepimpin mereka.
3. Dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air
hujan dari langit. Jikalau tiada ada binatang (yang juga hidup diatas permukaan bumi ini)
tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah swt.
4. Dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan
menguasakan ke atas mereka musuh mereka, maka musuh itu merampas sebahagian
daripada apa yang ada di tangan mereka.
5. Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang
terkandung dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka (di
saat ini) Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri ".
(Riwayat Ibnu Majah)


Hadis di atas menerangkan bahawa:
1. Penyakit Thaun dan Aids adalah berpunca dari banyak berlaku perzinaan.
2. Kesukaran mencari rezeki dan kezaliman pimpinan adalah berpunca daripada rakyat
yang mengurangkan sukatan dan timbangan.
3. Kemarau panjang adalah berpunca dari tidak megeluarkan zakat.
4. Kemampuan musuh mengambil sebahagian dari apa yang dimiliki oleh kaum
Muslimin (sepeti hilangnya Tanah Pelastin dari tangan kaum Muslimin) adalah berpunca
daripada mereka mengkhianati janji-ianji mereka kepada Allah swt.
5. Perang saudara yang berlaku di kalangan kaum Muslimin adalab berpunca daripada
mengenepikan hukum-hukum Allah swt. dan tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai
undang-undang di dalam kehidupan.

Daripada Huzaifah bin al-Yaman r.a. berkata: Rasulullah s.a.w bersabda; "Islam akan
luntur (lusuh) seperti lusuhnya corak (warna-warni) pakaian (bila ia telah lama dipakai),
sehingga (sampai suatu masa nanti) orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan
dengan puasa, dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang dan apa yang
dimaksudkan dengan nusuk (ibadat) dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Dan AlQuran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja, maka (pada esok harinya)
tidak tinggal dipermukaan bumi daripadanya walau pun hanya satu ayat. Maka yang
tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia, diantaranya orang-orang tua, lakilaki dan perempuan. Mereka hanya mampu berkata, "Kami sempat menemui nenek
moyang kami memperkatakan kalimat "La ilaha illallah", lalu kami pun mengatakannya
juga". Maka berkata Shilah (perawi hadis daripada Huzaifah), "Apa yang dapat dibuat
oleh La ilaha illallah (apa gunanya La ilaha illallah) terhadap mereka, sedangkan mereka
sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang, puasa, nusuk, dan
sedekah"? Maka Huzaifah memalingkan muka daripadanya (Shilah yang bertanya).
Kemudian Shilah mengulangi pertanyaan itu tiga kali. Maka Huzaifah memalingkan
mukanya pada setiap kali pertanyaan Shilah itu. Kemudian Shilah bertanya lagi sehingga
akhirnya Huzaifah menjawab, "Kalimat itu dapat menyelamatkan mereka daripada api
neraka" (Huzaifah memperkatakan jawapan itu tiga kali). (Riwayat Ibnu Majah)


Hadis di atas tadi menerangkan kepada kita bahawa pada suatu masa nanti:
1. Ilmu tentang Islam akan diangkat.
2. Al-Quran juga akan diangkat daripada permukaan bumi ini.
3. Orang ramai hanyalah mengenali beberapa istilah Islam, tetapi mereka tidak
memahami apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah itu.
4. Begitu pula mereka hanya sekadar mampu mengucapkan kalimat "Lailaha illallah",
tetapi mereka tidak memahami apa tuntutan kalimat suci itu terhadap mereka.
Walau bagaimana pun Allah swt. dengan belas kasihannya masih menghargai keimanan
mereka yang sedikit itu dan akan memasukkan mereka ke dalam syurga.Daripada Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.; "Sudah hampir
sampai suatu masa di mana tidak tinggal lagi daripada Islam ini kecuali hanya namanya,
dan tidak tinggal daripada Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka
tersergam indah, tetapi ia kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat
makhluk yang ada di bawah kolong (naungan) langit. Dari mereka berpunca fitnah, dan
kepada mereka fitnah ini akan kembali". (Riwayat Baihaqi)

Kalau kita perhatikan dunia Islam pada hari ini, keadaannya tidak begitu jauh dari
gambaran yang telah dinyatakan oleh Rasulullah saw. ini. Kalau belum sampai pun, ianya
sudah mendekati ke sana. Ulama yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah ulama su' yang
menjual agama mereka dengan mata benda dunia, bukan ulama akhirat yang mewarisi
tugas para Nabi dan yang meneruskan penyebaran dakwah dari masa ke semasa.


Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah saw.; "Tidak akan terjadi
qiamat sehinggalah Tanah Arab (yang tandus itu) menjadi lembah yang subur dan dialiri
sungai-sungai". (Riwayat Muslim)


Sekarang kita telab mula menyaksikan kebenaran sabdaan junjungan kita ini. Kita banyak
melihat tanah Arab yang dahulunya tandus dan kering kontang tetapi sekarang telah
mulai menghijau dan ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Contohnya,
Padang Arafah yang ada di Makkah al-Mukarramah yang dahulunya hanya dikenali
sebagai padang yang tandus dan tidak ada pohon kayu. Sekarang ini Padang Arafah
dipenuhi pohon-pohon kayu, sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di
bawah naungannya. Keadaan ini walaupun menyejukkan mata memandang namun ia
mengurangkan gambaran suasana padang Mahsyar, tempat berhimpunnya seluruh
makhluk pada hari qiamat nanti yang merupakan tujuan utama dan pelajaran penting
yang diambil dari suasana wuquf jamaah Haji di Padang Arafah pada setiap 9 Zulhijjah
tahun Hijriyah.
Dari Sahl bin Saad as-Saaidi r.a. berkata: Rasulullah s.a.w bersabda; "Ya Allah! Jangan
kau temukan aku dan mudah-mudahan kamu (sahabat) tidak bertemu dengan suatu masa
di mana para ulama sudah tidak diikut lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak
disegani lagi. Hati mereka seperti hati orang Ajam (pada fasiqnya), lidah mereka seperti
lidah orang Arab (pada fasihnya)." (Riwayat Ahmad)

Mungkin zaman sekarang ini sudah mendekati keadaan yang telah digambarkan oleh
Rasulullah saw. ini. Masyarakat sudah agak jauh dari para ulama. Mereka takut
mendekati para ulama, kerana khuatir perbuatan mereka akan ditegur. Orang tidak segan
lagi membuat maksiat walau pun di hadapan orang yang tinggi akhlaknya. Terkadang,
sengaja perkara maksiat itu dibuat di hadapan para Ulama untuk menyatakan rasa ego
dan sekaligus untuk menyinggung perasaan mereka. Golongan ini juga pandai bercakap
dan sering memutarbelitkan kenyataan. Percakapan mereka begitu halus dan memikat
orang lain pada hal hati mereka adalah hati harimau yang bersedia untuk menerkam dan
memangsa musuhnyaDaripada Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah saw. bersabda; "Bersegeralah kamu
beramal sebelum menemui fitnah (ujian berat terhadap iman) seumpama malam yang
sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian pada waktu petang
dia sudah menjadi kafir, atau (Syak Perawi Hadis) seseorang yang masih beriman di
waktu petang, kemudian pada esok harinya, dia sudah menjadi kafir. Ia telah menjual
agamanya dengan sedikit dari mata benda dunia." (Riwayat Muslim)

Hadis ini menerangkan kepada kita betapa dahsyat dan hebatnya ujiaan terhadap iman
seseorang diakhir zaman. Seseorang yang beriman di waktu pagi, tiba-tiba dia menjadi
kafir diwaktu petang. Begitu pula dengan seseorang yang masih beriman di waktu petang,
tiba-tiba pada esok paginya telah menjadi kafir. Begitu pantas dan cepat perubahan yang
berlaku. Iman yang begitu mahal boleh gugur di dalam godaan satu malam atau satu hari
sahaja, sehingga ramai orang yang menggadaikan imannya kerana hanya hendak
mendapatkan sedikit dari harta benda dunia. Dunia lebih dicintai di sisi mereka daripada
iman. Dan menurut riwayat Ibnu Majah, beliau menambahkan, "kecuali orang yang
hatinya dihidupkan Allah swt. dengan ilmu". Mudah-mudahan Allah swt. menjadikan
kita di antara orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, sehingga dengan itu Allah
Swt. akan menyelamatkan iman kita dari ujian yang dahsyat iniDaripada Abu Hurairah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah saw.; "Tidak akan terjadi
qiamat sehinggalah Tanah Arab (yang tandus itu) menjadi lembah yang subur dan dialiri
sungai-sungai". (Riwayat Muslim)

Sekarang kita telab mula menyaksikan kebenaran sabdaan junjungan kita ini. Kita banyak
melihat tanah Arab yang dahulunya tandus dan kering kontang tetapi sekarang telah
mulai menghijau dan ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Contohnya,
Padang Arafah yang ada di Makkah al-Mukarramah yang dahulunya hanya dikenali
sebagai padang yang tandus dan tidak ada pohon kayu. Sekarang ini Padang Arafah
dipenuhi pohon-pohon kayu, sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di
bawah naungannya. Keadaan ini walaupun menyejukkan mata memandang namun ia
mengurangkan gambaran suasana padang Mahsyar, tempat berhimpunnya seluruh
makhluk pada hari qiamat nanti yang merupakan tujuan utama dan pelajaran penting
yang diambil dari suasana wuquf jamaah Haji di Padang Arafah pada setiap 9 Zulhijjah
tahun HijriyahDaripada Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda; "Tidak akan terjadi
qiamat sehingga masa menjadi singkat maka setahun dirasakan seperti sebulan dan
sebulan dirasakan seperti seminggu dan seminggu dirasakan seperti sehari dan sehari
dirasakan seperti satu jam dan satu jam dirasakan seperti satu petikan api".
(Riwayat Tirmizi)

Masa akan berlalu begitu cepat. Belum sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba masa sudah
terlalu larut, sehingga banyak perkara yang belum dapat diselesaikan. Kita seakan-akan
sibuk, tetapi kita tidak faham apa yang disibukkan. Kita diburu masa dan ia berlalu
dengan tiada ada perkara yang dapat kita selesaikan. Inilah yang dimaksudkan dengan
singkatnya masa. Menurut Imam al-Karmani, yang dimaksudkan dengan singkatnya
masa ini ialah dicabut keberkatan daripadanya. Memang benar apa yang dikatakan oleh
Imam al-Karmani itu, dahulunya kita merasakan dalam sehari banyak perkara yang dapat
kita laksanakan, tetapi sekarang dalam sehari yang sama hanya sedikit perkara-perkara
yang dapat kita laksanakan. Ini adalah satu petanda hampirnya qiamatDaripada Abu Hurairah r.a., bahawasanya Rasulullah saw. bersabda, "Hari qiamat tidak
akan terjadi sehingga melimpah ruah harta benda dan timbul fitnah (ujian kepada
keimanan) dan banyak berlaku 'al-Harj'". Sahabat bertanya, "Apakah al-Hajr itu hai
Rasulallah"? Nabi saw. menjawab, "Peperangan demi peperangan demi peperangan".
(Riwayat Ibnu Majah)

Realiti dunia hari ini membuktikan kebenaan sabda junjungan kita Nabi saw. Harta benda
melimpah ruah. Banyak alat-alat moden yang dihasilkan oleh teknologi Barat dan Timur
sehingga bertambah banyak alatan dan keperluan hidup. Maka oleh kerana itu ramai
orang yang berlumba-lumba untuk mengaut keuntungan dalam membuat dan
memperdagangkan alat-alat tersebut. Dan oleh kerana masing-masing tamak dan rakus
maka terjadilah perebutan yang mengakibat berlakunya peperangan demi peperangan.
Dari semasa ke semasa peperangan berkobar dengan tiada henti-hentinya. Padam di suatu
tempat menyala pula ditempat yang lain. Satu sama lain saling cakar mencakari. Semakin
maju teknologi, semakin terseksa manusia kerananya. Sebenarnya teknologi tidaklah
bercanggah dengan Islam, tetapi ia mestilah tunduk kepada etika kemanusiaan yang
didukung oleh Islam itu sendiri. Sedangkan teknologi yang ditaja oleh dunia barat hari ini
adalah berdasarkan kepada kepentingan peribadi dan mengikut telunjuk hawa nafsu yang
rakus sehingga teknologi itu digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusian itu
sendiri. Nampaknya, begitulah keadaan yang berlaku dari umur dunia ini, sehinggalah
sampailah ketitik akhirnya, iaitu qiamatDaripada Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda. "Lagi akan datang kepada
manusia tahun-tahun yang tandus (kemarau panjang). Dan pada waktu itu orang yang
berdusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan berdusta. Orang khianat akan
disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang
berpeluang bercakap hanyalah golongan "Ruwaibidhah"”. Sahabat bertanya, "Apakah
Ruwaibidhah itu hai Rasulullah?". Nabi saw. menjawab, "Orang yang kerdil dan
sebenarnya hina dan tidak mengerti urusan orang ramai”. (Riwayat Ibnu Majah)

Zaman yang disebutkan tadi adalah zaman ketandusan. Tandus di segi material dan juga
tandus di segi pemikiran. Orang yang benar akan diketepikan dan orang yang khianat
serta fasiq akan disanjung dan dibesar-besarkan. Orang yang benar tidak diberikan
peluang untuk bercakap. Yang berpeluang bercakap hanyalah peribadi-peribadi yang hina
dan sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi oleh masyarakatDaripada Anas r.a. bekata, Rasulullah saw. bersabda, "Akan datang kepada umat ku suatu
zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara
api”. (Riwayat Tirmizi)

Yang dimaksudkan di sini ialah zaman yang sangat mencabar sehingga sesiapa yang
hendak mengamalkan ajaran agamanya ia terpaksa menghadapi kesusahan dan tentangan
yang sangat hebat. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya terlepas dari
genggamannya. Ini adalah disebabkan suasana disekelilingnya tidak membantu untuk ia
menunaikan kewajiban agamanya, bahkan apa yang ada disekelilingnya mendorong
untuk membuat kemaksiatan dan perkara-perkara yang dapat meruntuhkan aqidah dan
keimanan atau paling kurang menyebabkan kefasiqan. lni juga bermaksud, orang Islam
tersepit dalam melaksanakan tuntutan agamanya di samping tidak mendapat kemudahanDaripada Anas r.a. berkata, bersabda Rasulullah saw., "Selagi akan ada di akhir zaman
ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasiq". (Riwayat Ibnu Ady)

Nabi saw. menerangkan di akhir zaman nanti akan ada dua golongan ini. Ada orang jahil
yang rajin beribadat dan ada pula orang alim yang fasiq. Sebenarnya syaitan telah
berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu ia menggunakan
beberapa cara yang berlainan kepada orang-orang yang berlainan pula. Bagi si jahil,
syaitan selalu menyuruhnya supaya rajin berbuat ibadat, kerana ibadat orang yang jahil
itu tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah swt. Syaitan tidak mahu orang jahil itu rajin
mengaji kerana bila ia mengaji ia akan memperbaiki ibadatnya, maka ibadat tersebut
akan diterima oleh Allah swt yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Begitu pula halnya
dengan si Alim yang sudah banyak ilmunya. Syaitan akan menyuruhnya malas beribadat
dengan mengemukakan bermacam-macam alasan, sehingga Si Alim ini meninggalkan
kefardhuannya. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berfaedah,
bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari qiamat nanti. Maka itu lah kejayaan
syaitan dalam usahanya. Gejala yang sebegini rupa dapat dilihat di dalam masyarakat
kita, di mana yang rajin beribadat ini adalah orang yang jahil dan yang mengabaikan halhal ibadat ini pula adalah terdiri daripada orang yang mempunyai ilmu pengetahuanDaripada Anas r.a. berkata, "Akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak
ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda, "Di antara tanda qiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, berlaku banyak
perzinaan, ramai kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki, sehingga nantinya seorang
lelaki akan mengurus lima puluh orang perempuan." (Riwayat Bukhari & Muslim)

Nabi kita saw. menerangkan, bahawa diantara tanda hampirnya qiamat ialah sedikit ilmu
agama, banyak kejahilan, banyak berlaku perzinaan, sedikit kaum lelaki dan ramai kaum
perempuan. Statistik penduduk dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum
perempuan adalah lebih ramai dari jumlah kaum lelaki. Di sesetengah negara terdapat
nisbah bagi bilangan setiap lelaki berbanding dengan sebelas wanita (1:11). Dan kalau
kita meneliti di merata tempat, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan
adalah lebih banyak dari lelaki. Menurut Imam Ibnu Hajar, sebab bilangan perempuan
lebih ramai dari kaum lelaki adalah akibat dari peperangan yang berlaku, kerana yang
banyak terbunuh dalam peperangan adalah kaum lelaki, bukannya perempuan dan juga
Allah swt. menghendaki kebanyakan yang lahir di dunia ini adalah perempuan dan
sedikit sekali dari kalangan lelakiDaripada Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Ada dua golongan yang
akan menjadi penghuni Neraka yang belum lagi aku melihat mereka. Pertama, golongan
(penguasa) yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk
memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, berlenggang
lenggok waktu berjalan, menghayun-hayunkan bahu. Kepala mereka (sanggul di atas
kepala mereka) bagaikan bonggol (goh) unta yang senget. Kedua-dua golongan ini tidak
akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya. Sesungguhnya bau
wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh daripadanya".
(Riwayat Muslim)

Kebenaran sabdaan Rasulullah saw. ini dapat kita lihat dari realiti masyarakat yang ada
pada hari ini. Ada golongan yang suka memukul orang dengan cemeti tanpa soal-siasat,
bertindak kepada manusia dengan hukum rimba. Dan ramai perempuan-perempuan yang
berpakaian tetapi bertelanjang. Maksudnya, kalau kita hendak katakan berpakaian pun
boleh, kerana masih ada secarik kain di atas badan, dan kalau kita hendak katakan
bertelanjang pun boleh, kerana walau pun berpakaian tetapi hanya dengan secarik kain
sahaja, maka samalah dengan bertelanjang. Atau pun ia berpakaian dengan pakaian yang
sangat tipis sehingga menampakkan warna kulit dan mencorakkan bentuk aurat.
Kemudian berjalan sambil menghayun-hayunkan badan dengan sanggul yang besar,
seperti gob unta. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk ke dalam syurga dan tidak
akan dapat mencium bau wanginya, walaupun semerbak wanginya telah tercium dari
jarak perjalanan selama 500 tahun sebelum sampai kepadanyDaripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari ra. berkata: "Datang kepada kami Rasulullah saw.
dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda: "Apa yang
kamu perbincangkan?". Kami menjawab: "Kami sedang berbincang tentang hari qiamat".
Lalu Nabi saw. bersabda: "Tidak akan terjadi hari qiamat sehingga kamu melihat
sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya". Kemudian beliau menyebutkannya: "Asap,
Dajjal, binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam
alaihissalam, Ya’juj dan Ma'juj, tiga kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat dan
yang ketiga di Semenanjung Arab yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah
negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada Padang Mahsyar mereka".
(Riwayat Muslim)

Sepuluh tanda-tanda qiamat yang disebutkan Rasulullah saw. dalam hadis ini adalah
tanda-tanda qiamat yang besar-besar, akan terjadi di saat hampir tibanya hari qiamat.
Sepuluh tanda itu ialah:
1. Dukhan (asap) yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti selsema di
kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir.
2. Dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan meragut keimanan, hinggakan
ramai orang yang akan terpedaya dengan seruannya.
3. Binatang besar yang keluar berhampiran Bukit Shafa di Mekah yang akan bercakap
bahawa manusia tidak beriman lagi kepada Allah swt.
4. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Maka pada saat itu Allah swt. tidak
lagi menerima iman orang kafir dan tidak menerima taubat daripada orang yang berdosa.
5. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi ini. Beliau akan mendukung
pemerintahan Imam Mahadi yang berdaulat pada masa itu dan beliau akan mematahka
segala salib yang dibuat oleb orang-orang Kristian dan beliau juga yang akan membunuhDajjal.
6. Keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerosakan dipermukaan bumi
ini, iaitu apabila mereka berjaya menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur
tembaga yang telah didirikan oleh Zul Qarnain bersama dengan pembantu-pembantunya
pada zaman dahulu.
7. Gempa bumi di Timur.
8. Gempa bumi di Barat.
9. Gempa bumi di Semenanjung Arab.
10. Api besar yang akan menghalau manusia menuju ke Padang Mahsyar. Api itu akan
bermula dari arah negeri Yaman.
Mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari beliau
mengatakan: “Apa yang dapat dirajihkan (pendapat yang terpilih) dari himpunan hadishadis Rasulullah Saw. bahawa keluarnya Dajal adalah yang mendahului segala petandapetanda besar yang mengakibatkan perubahan besar yang berlaku dipermukaan bumi ini.
Keadaan itu akan disudahi dengan kematian Nabi Isa alaihissalam (setelah belian turun
dari langit). Kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah permulaan
tanda-tanda qiamat yang besar yang akan merosakkan sistem alam cakerawala yang mana
kejadian ini akan disudahi dengan terjadinya peristiwa qiamat yang dahsyat itu.
Barangkali keluarnya binatang yang disebutkan itu adalah terjadi di hari yang matahari
pada waktu itu terbit dari tempat tenggelamnya”.
Saidina Umar al-Khathab r.a. berkata, "Hitung-hitunglah dirimu sendiri sebelum kamu
dihitung, dan timbang-timbanglah dirimu terlebih dahulu sebelum kamu ditimbang, dan
bersiap-siaplah untuk menghadapi alam terbuka yang besar (Padang Mahsyar)."


Daripada Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Dunia tidak akan
hilang (qiamat) sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada
keluarga ku (keturunan ku) yang namanya sama dengan namaku". (Riwayat Tirmizi)

Hadis ini menerangkan kepada kita bahawasanya dunia ini tidak akan qiamat sehinggalah
bangsa Arab dan juga bangsa Ajam dikuasai oleh seorang lelaki keturunan Rasulullah
saw., iaitu Imam Mahdi. Ia akan melaksanakan keadilan di permukaan bumi ini dan akan
diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Ia akan memerintah selama tujuh tahun. Kemudian
keluarlah Dajal dan turun pula Nabi Isa 'alaihis salam, dan Nabi Isalah yang akan
membunuh Dajjal itu. Menurut kebanyakan ulama, Imam Mahdi akan lahir disaat umat
Islam berpecah-belah dan dimasa pemerintahannya semua umat Islam akan bersatu dan
berjaya menundukkan seluruh bangsa yang ada di dunia ini dibawah kekuasaan Islam.


Daripada 'Auf bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda; "Umat Yahudi telah
berpecah-belah menjadi tujuh puluh satu golongan, maka hanya satu golongan sahaja
yang masuk syurga dan yang tujuh puluh lagi akan masuk neraka. Umat Nasrani telah
berpecah-belah menjadi tujuh puluh dua golongan, maka tujuh puluh satu golongan
masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga. Demi Tuhan yang diri
ku di dalam kekuasaannya, umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga
golongan, hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua lagi akan
masuk neraka. Sahabat bertanya, mana yang selamat"? Nabi saw. menjawab, "Mereka
adalah jamaah". (Golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah). (Riwayat Ibnu Majah)

Yang di maksudkan dengan jamaah yang selamat ini ialah golongan yang tetap
berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga dengan pendirian sahabatsababat dan salafus-shaleh, atan pun yang diistilahkan oleh para ulama dengan golongan
"Ahlus Sunnah wal Jamaah". Selain dari golongan ini adalah sesat dan akan menjadi
penghuni neraka.Daripada Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. hersabda; "Akan timbul di akhir
zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka
menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpurapura zuhud dari dunia) untuk mendapat simpati orang ramai, dan percakapan mereka
lebih manis daripada gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala (mempunyai tujuantujuan yang jahat). Allah swt. Berfirman kepada mereka, "Apakah kamu tertipu dengan
kelembutan Ku?, Ataukah kamu terlampau berani berbohong kepada Ku?. Demi
kebesaran Ku, Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di
kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim ( cendikiawan ) pun akan menjadi
bingung (dengan sebab fitnah itu)". (Riwayat Tirmizi)

Golongan yang dimaksudkan di dalam Hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan
agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Mereka rela menggadaikan agama
untuk meraih keuntungan dunia. Dan apabila bercanggah kepentingan dunia dengan
hukum syarak mereka berani mengubah hukum Allah dan memutarbelitkan kenyataan.
Mereka juga pandai mengemukakan hujah-hujah yang menarik dan alasan-alasan yang
memikat hati, tetapi sebenarnya hujah-hujah dan alasan tersebut hanya semata-mata
timbul dari kelicinan mereka memutarbelitkan kenyataan. Mereka menipu orang lain dan
juga menipu diri mereka sendiri. Mereka akan dilanda kekusutan pemikiran yang sangat
tajam sehingga orang alim yang banyak pengalaman pun akan kehabisan akal dan buah
fikiran. Mereka menghadapi masalah-masalah yang meruncing dan akan menemui jalan
buntu dalam permasalahan yang dihadapi


0 comments:

Post a Comment

 

©Copyright 2011 nunagon | TNB